SMEs & Enterprises

THUẾ GST LÀ GÌ? CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA LOẠI THUẾ NÀY

11/03/2022
Layla
THUẾ GST LÀ GÌ? CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA LOẠI THUẾ NÀY

Thuế GST là một loại thuế tiêu dùng trên diện rộng đánh vào việc nhập khẩu hàng hóa (do Hải quan Singapore thu), cũng như hầu hết tất cả các nguồn cung cấp hàng hóa và dịch vụ tại Singapore. Ở các quốc gia khác, GST được gọi là Thuế giá trị gia tăng/ VAT.

Miễn thuế GST áp dụng cho hầu hết các dịch vụ tài chính, cung cấp Digital Payment Token, bán và cho thuê tài sản nhà ở, nhập khẩu và cung cấp kim loại quý đầu tư tại địa phương. 

Hàng hóa xuất khẩu và dịch vụ quốc tế được áp dụng mức thuế suất 0% (tương tự Việt Nam)

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế

Các sản phẩm/dịch vụ tiêu chuẩn (mức thuế GST 7%) Các sản phẩm/dịch vụ được áp dụng thuế GST 0% (Zero-rated supplies)
Hàng hóa Hầu hết HH trong nước thuộc loại này. Các loại hàng hóa xuất khẩu
Dịch vụ Hầu hết các DV cung cấp trong nước đều thuộc loại này. Các dịch vụ được phân loại là dịch vụ quốc tế

Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế

Các sản phẩm/dịch vụ miễn thuế (không áp dụng GST) Các sản phẩm/dịch vụ ngoài phạm vi (0% GST)
Hàng hóa - Bán và cho thuê đất
- Nhập khẩu và cung cấp nội địa kim loại quý
- Bán hàng hóa tại quốc gia thứ 3 - vận chuyển từ quốc gia bên ngoài Singapore đến một quốc gia khác nằm ngoài lãnh thổ Singapore
- Giao dịch cá nhân
Dịch vụ - Các dịch vụ tài chính
- Digital Payment Tokens
Các giao dịch cá nhân

Những doanh nghiệp cần đăng ký GST?

Doanh nghiệp phải đăng ký GST khi doanh thu chịu thuế vượt quá 1 triệu đô la.

Nếu doanh thu chịu thuế doanh nghiệp không vượt quá 1 triệu đô la, bạn vẫn có thể chọn tự nguyện đăng ký GST sau khi cân nhắc kỹ lưỡng !

Đọc thêm

Tại sao cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký GST? Những điều cần biết để đăng ký GST.

Nộp và thu thuế GST 

Nếu bạn đã đăng ký GST:

  • Thuế đầu ra (output tax) là khoản thuế khi doanh nghiệp bán hàng hóa/ dịch vụ cho khách hàng, doanh nghiệp tính và thu thuế GST từ khách hàng sau đó nộp khoản thuế GST đó cho IRAS (Cục doanh thu nội địa Singapore)
  • Thuế đầu vào (input tax) là khoản thuế doanh nghiệp phải chịu khi mua hàng hóa/ dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh (chi phí kinh doanh) và doanh nghiệp được nhận khoản hoàn thuế GST từ IRAS

Auth. Alice Mac