SMEs & Enterprises

THỰC TRẠNG LẠM DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MIỄN THUẾ TẠI SINGAPORE

27/01/2022
Layla
THỰC TRẠNG LẠM DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MIỄN THUẾ TẠI SINGAPORE

Singapore là một trong những quốc gia thiên đường thuế trên thế giới với nhiều chính sách thuế ưu đãi như chương trình miễn giảm thuế cho các công ty startup, chương trình miễn thuế một phần (PTE), hoàn thuế hàng năm, miễn thuế cho thu nhập từ nước ngoài, các hiệp ước đánh thuế hai lần,...

Các chương trình này được đưa ra nhằm khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã được thành lập với mục đích lạm dụng các chương trình miễn thuế này chứ không vì mục đích kinh doanh thương mại thực sự. 

Với những doanh nghiệp này, IRAS (Cơ quan quản lý doanh thu nội địa của Singapore) sẽ không ngần ngại hành động khi hành vi lạm dụng đó bị phanh phui.

Hành vi lạm dụng chương trình miễn thuế bao gồm:

  • Phân bổ thu nhập của một khoản lợi nhuận hiện có liên quan đến một số công ty vỏ sao cho thu nhập chịu phí của mỗi công ty vỏ nằm trong ngưỡng được miễn thuế
  • Tính phí cho một hoạt động có lãi của các công ty vỏ bọc mà không có bất kỳ lý do thương mại chính đáng nào

 

Các công ty vỏ yêu cầu miễn thuế đối với thu nhập mà họ nhận được từ hoạt động kinh doanh có lãi, trong khi công ty này yêu cầu khấu trừ thuế đối với các khoản phí trả cho các công ty thành phần.

Các công ty vỏ bọc này không thực hiện bất kỳ hoạt động quan trọng nào và không có/ hoặc có ít nhân viên. Tài khoản của họ thường hiển thị ít giao dịch và vốn hóa thấp (thậm chí ở mức 2 đô la).

Các hình thức sắp xếp này dẫn đến việc giảm thuế ròng tổng thể cho các công ty liên doanh có lãi và các công ty thành viên.

Ngoài kế hoạch lạm dụng chương trình miễn thuế kể trên, tại Singapore còn xuất hiện một số kế hoạch lạm dụng chương trình miễn thuế phổ biến khác như:

  • Abusive Foreign Trust Schemes - Lạm dụng các hệ thống ủy thác nước ngoài
  • International Business Corporations (IBC) - Thành lập Công ty kinh doanh quốc tế
  • False Billing Schemes -  Hệ thống Gian lận hoá đơn 

 

IRAS có quan điểm rất nghiêm trọng về việc lạm dụng chương trình này. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2021, hơn 300 công ty đã được kiểm toán về khả năng lạm dụng chương trình miễn thuế cho các startups. Điều này đã dẫn đến tổng số tiền thu hồi thuế và tiền phạt là hơn 25 triệu đô la !!!

Trốn / gian lận thuế là một tội hình sự phải bị trừng phạt theo luật và Tòa án sẽ áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những hành vi này. Các doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia hoặc hỗ trợ người khác thực hiện các thỏa thuận lạm dụng thuế phải tiết lộ việc lạm dụng đó ngay lập tức. IRAS sẽ coi việc tiết lộ như vậy là một yếu tố giảm nhẹ khi xem xét các cáo buộc hình sự.

Auth. Alice Mac