Thương hiệu

THỜI HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ TRADEMARK LÀ 10 NĂM KHÔNG THỰC SỰ ĐÚNG

20/06/2022
Layla
THỜI HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ TRADEMARK LÀ 10 NĂM KHÔNG THỰC SỰ ĐÚNG

Bạn chỉ biết cơ bản khi tìm kiếm thông tin về thời gian bảo hộ Trademark chính xác là 10 năm.

Không sai về thông tin con số 10 năm cho một vòng đời của một văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kể từ lúc đơn đăng ký của bạn được thẩm định xong và nhãn hiệu được cấp văn bằng.

Nhưng bạn có thực sự sử dụng và kinh doanh nhãn hiệu liên tục trong 10 năm?

Bạn sẽ cần phải chứng minh việc duy trì sử dụng nhãn hiệu trong thương mại ở Mỹ vào giữa năm thứ 5 và năm thứ 6. Việc chứng minh này sẽ cần bạn soạn bộ hồ sơ "Declaration of Use & Incontestability", sẽ không khó khăn nếu bạn có đơn vị hỗ trợ hoặc luật sư đại diện là người Mỹ hỗ trợ việc này và đương nhiên là sẽ mất phí. Việc tính phí sẽ dựa trên số lượng nhóm sản phẩm/dịch vụ của nhãn hiệu tại thời điểm đó cộng với phí thực hiện dịch vụ.

Nếu bạn tự tin rằng mình sẽ sử dụng nhãn hiệu trong thương mại lên tới 10 năm, vậy thì sau khi hoàn thành việc chứng minh duy trì sử dụng ở năm thứ 5, bạn sẽ cần thực hiện việc gia hạn ở năm thứ 10 để được tiếp tục bảo hộ ở chu kỳ tiếp theo. Để gia hạn bảo hộ cho 10 năm tiếp theo bạn sẽ cần cung cấp renewal application, specimens và phí $100 cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ. Và đương nhiên phí sẽ được áp dụng phụ thuộc vào hiện trạng trademark tại thời điểm đó. Ví dụ về số nhóm đăng ký và yêu cầu thêm từ USPTO.

Thông tin chi tiết tại: https://www.uspto.gov/trademarks/maintain

Auth. Thu Phương