Blockchain

QUY ĐỊNH VỀ TÀI SẢN ẢO TẠI UAE (PHẦN 1 – DUBAI)

16/06/2022
Layla
QUY ĐỊNH VỀ TÀI SẢN ẢO TẠI UAE (PHẦN 1 – DUBAI)

UAE đang từng bước công nhận việc sử dụng công nghệ blockchain ngày càng phổ biến trong thương mại và thương mại toàn cầu. Trên thực tế, công ty cấp phép thuộc sở hữu của chính phủ KIKLABB ở Dubai hiện đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử, bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Tether (USDT), thay mặt cho Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA), để thanh toán xin các giấy phép thương mại và thị thực khác nhau.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE là một liên bang gồm bảy tiểu vương quốc dọc theo các đường bờ biển phía đông của Bán đảo Ả Rập. Với đặc điểm một liên bang của UAE, một công ty sẽ đồng thời chịu điều chỉnh theo luật tiểu vương quốc nhưng đồng thời vẫn chịu quy định chung về luật liên bang.

QUY ĐỊNH VỀ TÀI SẢN ẢO TẠI DUBAI

Tháng 2 năm 2022, Chính phủ Dubai ban hành Đạo luật số 4 năm 2022 - Luật Tài sản ảo (VAL) và thành lập Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai (VARA). VAL áp dụng cho tất cả các các hoạt động liên quan đến tài sản ảo trong Dubai, ngoại trừ Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) khỏi phạm vi áp dụng của nó. DIFC có khuôn khổ quy định riêng đối với tài sản ảo thuộc thẩm quyền của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA). 

Những đặc điểm chính của Luật Tài sản ảo (VAL) có thể được tóm lược như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

“Tài sản ảo” được định nghĩa là “đại diện kỹ thuật số của giá trị có thể được giao dịch, chuyển giao hoặc sử dụng bằng kỹ thuật số như một công cụ trao đổi hoặc thanh toán hoặc cho các mục đích đầu tư”. Do đó, tài sản ảo sẽ bao gồm tiền điện tử, token ảo, NFT và bất kỳ tài sản ảo nào khác được xác định bởi VARA. Có thể thấy định nghĩa này rộng hơn định nghĩa về tài sản ảo được quy định bởi Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính - FATF, trong đó tài sản ảo được hiểu là “đại diện kỹ thuật số của giá trị có thể được giao dịch hoặc chuyển giao bằng kỹ thuật số và có thể được sử dụng cho mục đích thanh toán hoặc đầu tư”. Tức là VAL mở rộng cách dùng của tài sản ảo: có thể sử dụng bằng kỹ thuật số, đồng thời mở rộng mục đích sử dụng: như một công cụ trao đổi. Đáng chú ý, nhiều quốc gia vẫn đang sử dụng định nghĩa của FATF để đưa vào quy định pháp luật của mình như BVI, Cayman, … Vì vậy có thể nói Dubai đang là cơ quan quản lý tiên phong trong quy định về tài sản ảo.

Một điểm đáng lưu ý trong Luật Tài sản ảo đó là định nghĩa về token ảo (Virtual Tokens). Đó là đại diện kỹ thuật số của một tập hợp các quyền có thể được cung cấp và giao dịch kỹ thuật số thông qua Nền tảng tài sản ảo (Virtual Asset Platform). Chúng ta có thể thấy được đặc điểm này gần giống như quy định về utility token của Singapore (1).

Đọc thêm: NFT, Security token và Utility token

2. Các hoạt động cần xin giấy phép

VAL cũng quy định những hoạt động sẽ cần xin giấy phép và chịu sự giám sát của VARA, bao gồm: 

a. Cung cấp các dịch vụ quản lý và vận hành nền tảng tài sản ảo; 

b. Cung cấp các dịch vụ để trao đổi giữa Tài sản ảo và tiền pháp định;

c. Cung cấp các dịch vụ để trao đổi giữa một hoặc nhiều dạng Tài sản ảo;

d. Cung cấp dịch vụ chuyển giao tài sản ảo;

e. Cung cấp các dịch vụ lưu trữ, quản lý hoặc kiểm soát tài sản ảo;

f. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Ví tài sản ảo; và

g. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp và giao dịch token ảo.

Luật Tài sản ảo nêu rõ ràng rằng VARA có thể thiết lập các quy tắc và điều kiện để thực hiện các hoạt động được quy định và có thể mở rộng danh sách các hoạt động tuân theo sự cho phép và kiểm soát của VARA. VARA sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị danh sách các hoạt động, ngành nghề kinh doanh, dịch vụ và sản phẩm có liên quan đến Tài sản ảo và bị cấm ở Tiểu vương quốc, mặc dù danh sách này vẫn chưa được công bố.

Như vậy thì các sàn giao dịch NFT hay crypto hay các bên phát hành token đều phải xin giấy phép khi hoạt động tại Dubai. 

3. Yêu cầu và quy trình xin Giấy phép

Để có được giấy phép, Luật Tài sản ảo quy định rằng người nộp đơn phải đặt Dubai làm trụ sở chínhvà phải có giấy phép kinh doanh thương mại từ cơ quan cấp phép có liên quan ở Dubai. Quy trình cấp phép cụ thể và các yêu cầu liên tục bổ sung liên quan đến thủ tục chống rửa tiền, tiết lộ, minh bạch và biết khách hàng của bạn (“KYC”) dự kiến ​​sẽ được đưa ra trong các quy định và quyết định bổ sung của Luật Tài sản ảo.

4. Phối hợp với cơ quan khác

VARA dự kiến ​​sẽ phối hợp với Ngân hàng Trung ương UAE để thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính trước sự gia tăng số lượng giao dịch ngân hàng liên quan đến tài sản ảo và các dịch vụ tài chính phi tập trung (“DeFi”). Bên cạnh đó, VARA cũng sẽ phối hợp với cơ quan cấp phép thương mại có thẩm quyền ở Tiểu vương quốc Dubai để hủy bỏ giấy phép kinh doanh của các công ty không tuân thủ pháp luật.

5. Hình phạt và lệnh cấm

Theo Luật Tài sản ảo, VARA được phép thực hiện nhiều hành động và biện pháp khác nhau, bao gồm đình chỉ việc cấp giấy phép, đình chỉ hoạt động của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nào và đình chỉ giao dịch với bất kỳ tài sản ảo nào trong một số trường hợp nhất định. Các hành vi vi phạm các quy định của Luật Tài sản ảo sẽ có hình phạt tương ứng được áp dụng trong thời gian thích hợp. Ngoài bất kỳ hình phạt nào được đưa ra, Luật Tài sản ảo xác nhận rằng VARA có thể đình chỉ giấy phép đã cấp trong khoảng thời gian lên đến sáu tháng hoặc có thể thu hồi toàn bộ giấy phép.

Kết luận

Luật Tài sản ảo ra đời vào thời điểm thích hợp cho UAE khi thị trường tiền điện tử nay đang có khối lượng giao dịch khoảng 26 tỷ đô la. UAE cũng đang xây dựng các quy định nhằm tạo điều kiện để kích thích kinh doanh và bảo vệ nhà đầu tư. Ví dụ: vào tháng 2 năm 2022, Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa liên bang (“SCA”) được cho rằng đang sửa đổi luật để cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo thành lập ở UAE. Hơn nữa, Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính (“FSRA”) của Abu Dhabi Global Market (một free zone khác ở Tiểu vương quốc Abu Dhabi) đã cấp giấy phép trao đổi tiền điện tử cho một số công ty. Việc ban hành Luật Tài sản ảo cùng với một số quy định khác đã phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng đối với tài sản ảo ở UAE.

(1) Utility token là token đại diện cho quyền đối với hàng hóa hoặc dịch vụ theo IRAS e-Tax Guide ngày 19/11/2019.

Đọc thêm: Thành lập công ty tại Dubai

Đọc thêm: Quy định về tài sản ảo tại UAE (Phần 2 - Abu Dhabi)

Bài viết mang tính chất tư vấn dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của chuyên viên công tác tại JNT, nhằm cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích tư vấn pháp lý hoặc tuyên bố thay thế dưới bất kỳ hình thức nào.

Tác giả: Zed Nguyen