Blockchain

QUY ĐỊNH VỀ CRYPTO TẠI SINGAPORE

18/05/2021
Layla
QUY ĐỊNH VỀ CRYPTO TẠI SINGAPORE

Chính phủ Singapore luôn đưa ra quan điểm thoáng và cởi mở về vấn đề crypto so với nhiều quốc gia khác và do đó, Crypto là hợp pháp tại Singapore. Mặc dù Crypto không được xem là một đơn vị tiền tệ hợp pháp, thay vào đó, cơ quan Thuế Singapore (IRAS) xem Bitcoin là "hàng hoá" trong trao đổi mua bán.

Cryptocurrency Regulations Singapore

Crypto được hợp pháp hoá tại Singapore - Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư Crypto

Nhìn chung, cách tiếp cận đối với quy định trao đổi tiền Crypto đã dẫn đến việc áp dụng các khuôn khổ pháp lý hiện có.

  • Tháng 1 năm 2018, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã đưa ra thông cáo báo chí cảnh báo công chúng về những rủi ro khi đầu cơ bằng Crypto và tuyên bố rằng tiền Crypto phải tuân theo các biện pháp Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) như các loại tiền tệ truyền thống.
  • Đầu tháng 1 năm 2020, Đạo luật Dịch vụ Thanh toán 2019 (PSA) đã được thông qua, đưa các sàn giao dịch và các doanh nghiệp Crypto vào sự quản lý của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS).

Với việc Đạo luật PSA mới chỉ có hiệu lực gần đây, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian để các doanh nghiệp đầu tư Crypto thích ứng với môi trường pháp lý mới. Đạo luật PSA, theo nhiều cách, phù hợp với các khuyến nghị gần đây nhất của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), tuy nhiên, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) khả năng sẽ có thêm các quy định bổ sung trong nỗ lực để duy trì vị trí đứng đầu của Singapore trong lĩnh vực đầu tư BlockChain / Crypto.

gold-colored Bitcoin

Các doanh nghiệp đầu tư Crypto sẽ cần phải thích ứng với môi trường pháp lý mới

Với việc đó, tháng 7 năm 2020, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã đề xuất các quy định mới trong lĩnh vực tài chính, cụ thể về mảng Crypto. Theo các đề xuất, MAS đang tìm cách đưa ra các tiêu chuẩn AML/CFT mạnh hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ Crypto và các yêu cầu cao hơn đối với quản lý rủi ro công nghệ trong các tổ chức tài chính.

Auth. Zed Nguyen