Blockchain

PANAMA GIỚI THIỆU DỰ LUẬT ĐIỀU CHỈNH CRYPTO

15/12/2021
Layla
PANAMA GIỚI THIỆU DỰ LUẬT ĐIỀU CHỈNH CRYPTO

*Các thông tin, quyết định trong bài báo có thể được thay đổi liên tục tại nước sở tại*

Vào ngày 07/09/2021, Panama đã giới thiệu một dự luật điều chỉnh việc sử dụng Crypto trên khắp đất nước, cụ thể, nghị sĩ Gabriel Silva đã soạn thảo luật đề xuất sử dụng Crypto làm phương tiện thanh toán cho các hoạt động thương mại và dân sự.

Nội dung của dự luật là giúp Panama trở thành “Quốc gia tiên phong về nền kinh tế số, Blockchain, tài sản Crypto và Internet.”

Gabriel Silva - Nghị sĩ Panama

 

Dự luật nêu rằng các cá nhân hoặc pháp nhân được thành lập tại Panama có thể sử dụng Crypto làm phương tiện thanh toán cho các hoạt động dân sự hoặc thương mại mà không bị pháp luật ngăn cấm tại Panama. Ngoài ra, các loại thuế, phí các các nghĩa vụ thuế khác cũng có thể được thanh toán bằng Crypto.

Theo ông Gabriel Silva, việc sử dụng Crypto không phải là bất hợp pháp ở Panama. Cho tới nay, chưa có đơn vị tiền tệ cụ thể được nêu trong hiến pháp Panama, mặc dù đồng Đô la Mỹ được sử dụng chính thức từ năm 1904, khi hiệp định tiền tệ giữa các quốc gia Taft-Aris có hiệu lực.

Ông Felipe Echandi, doanh nhân chuyên về Crypto đã làm việc với ông Silva trong quá trình soạn thảo dự luật, cho biết: “Trong quy tắc tài khoá, không có điều gì là chắc chắn, và với dự luật này, chúng tôi mong muốn mang Crypto vào sử dụng thực tiễn.”

Dự luật cũng tìm cách thiết lập nguyên tắc về khả năng tương tác của hệ thống ngân hàng, giúp các hệ thống tài chính truyền thống tương thích với các hệ thống tài chính mới. Cũng theo ông Silva, việc tài khoản ngân hàng kết nối với sàn giao dịch là điều khả thi. 

Theo ông Echandi, mục tiêu của dự luật là để Crypto được sử dụng bởi hai bên có hợp đồng cũng như tạo điều kiện để mở rộng việc sử dụng Crypto, chẳng hạn như trong một cửa hàng địa phương.

Bên cạnh các quy định về Crypto, dự luật này cũng mang định hướng “mở rộng số hoá nhà nước" thông qua việc sử dụng công nghệ sổ cái, bằng cách số hoá danh tính của các cá nhân và pháp nhân.

Quy trình số hoá sẽ cho phép Panama tương thích với các hợp đồng thông minh và DAO (Decentralized Autonomous Organizations - Các tổ chức tự trị phi tập trung). Dự luật đề cập đến mục tiêu: “Quốc gia có đủ khả năng trở thành nhà cung cấp nhận dạng kỹ thuật số cho thế giới, giống như cách Estonia đã từng làm với chương trình cư trú kỹ thuật số.” 

“Tầm nhìn tương lai của Panama là trở thành một DAO" ông Echandi bổ sung thêm rằng dự luật là một bước trung gian để đạt được tầm nhìn đó. Dự luật cũng củng cố hệ sinh thái Crypto trong Panama và thúc đẩy sự xuất hiện của các công ty Crypto.

Đọc thêm: Thành lập công ty tại Panama

Mặc dù hiện nay, việc mua bán Crypto không phải là bất hợp pháp nhưng vẫn chưa có nhiều sàn giao dịch hoặc nền tảng cho phép chuyển đổi tiền pháp định sang Crypto hoặc ngược lại. Dự luật cũng đề xuất việc cho phép các tổ chức phát hành chứng khoán sử dụng công nghệ sổ cái phân tán, Blockchain, hoặc Crypto ứng dụng vào những đợt phát hành của họ. Mọi ý kiến đóng góp cho dự luật đều được thu thập từ nhiều bên khác nhau, bao gồm luật sư, người dùng Bitcoin, các doanh nghiệp Crypto, cũng như các quan chức chính phủ.

 

Theo Coindesk

coindesk.com/policy/2021/09/07/panamanian-congressman-presents-bill-to-regulate-crypto/