Thành lập công ty nước ngoài

NHỮNG ĐIỀU KẾ TOÁN TẠI SINGAPORE CẦN LÀM SAU KHI KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

05/12/2021
Layla
NHỮNG ĐIỀU KẾ TOÁN TẠI SINGAPORE CẦN LÀM SAU KHI KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

So với các quốc gia khác trên thế giới, chính phủ Singapore luôn hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và sở hữu công ty tại Singapore. Vì vậy, các thủ tục nộp báo cáo hàng năm cho chính phủ Singapore rất đơn giản. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài không nắm rõ và quên hạn nộp dẫn đến mức phạt không đáng có.

Vậy kế toán tại Singapore cần làm những gì sau khi kết thúc một năm tài chính?

Thứ nhất, bạn cần nộp bản báo cáo ước tính thuế TNDN (viết tắt là ECI) trong vòng 3 tháng tính từ khi kết thúc năm tài chính.

Bản báo cáo là ước tính tổng thu nhập chịu thuế của công ty trong bất kỳ Năm Đánh giá (YA) nhất định nào. Nó được tính toán dựa trên tổng thu nhập, trừ đi tất cả các chi phí chịu thuế và các khoản khấu trừ khác.
Công ty của bạn không nhất thiết phải nộp ECI trong Năm Đánh giá (YA) nếu cả hai tiêu chí sau đều được đáp ứng: Doanh thu trong năm là SGD $5 triệu trở xuống và ECI là không.
Có rất nhiều lợi ích nếu công ty bạn nộp ECI sớm. Lý do lớn nhất là khoản chiết khấu Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) trên ECI của bạn. Đối với Năm Đánh giá (YA) 2019, các công ty được hoàn thuế TNDN 20%, dựa trên số thuế doanh nghiệp phải nộp. Ngoài ra, nếu bạn nộp hồ sơ sớm, bạn sẽ có nhiều khoản trả góp hơn mà bạn có thể trả thuế ước tính của công ty mình, như sau:

  • ECI nộp 1 tháng kể từ cuối năm tài chính - 10 đợt cho e-file, 5 đợt cho tệp giấy.
  • ECI nộp 2 tháng kể từ cuối năm tài chính - 8 đợt cho e-file, 4 đợt cho file giấy.
  • ECI nộp 3 tháng kể từ cuối năm tài chính - 6 đợt cho e-file, 3 đợt cho tệp giấy.
  • ECI nộp 3 tháng trở lên kể từ cuối năm tài chính - KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRẢ GÓP.

Hình ảnh minh họa

Thứ hai, bạn cần tổ chức Đại hội cổ đông (AGM) hàng năm.

  • Nếu công ty bạn không phải là công ty niêm yết, bạn phải tổ chức ĐHCĐ (AGM) trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc năm tài chính, và nộp báo cáo lợi nhuận hàng năm (Annual Return) trong vòng 7 tháng sau khi kết thúc năm tài chính.
  • Nếu công ty bạn là công ty niêm yết, bạn phải tổ chức AGM / ĐHCĐ trong vòng 4 tháng sau khi kết thúc năm tài chính và nộp báo cáo lợi nhuận hàng năm (Annual return) trong vòng 5 tháng sau khi kết thúc năm tài chính.

Thứ ba, tất cả các công ty thực hiện thương mại hoặc kinh doanh tại Singapore phải báo cáo thu nhập của họ cho IRAS hàng năm bằng cách nộp Tờ khai Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (Mẫu C-S / Mẫu C-S (Lite) /Mẫu C) trước ngày 30 tháng 11 của năm đánh giá (YA)

Tại Singapore, chính phủ đã giới thiệu Mẫu C-S để đơn giản hóa việc nộp các biểu mẫu thuế. Biểu mẫu C-S là phiên bản rút gọn của Biểu mẫu C chỉ dài ba trang và dành riêng cho các công ty nhỏ. Để được nộp mẫu C-S, công ty cần phải đáp ứng 3 điều kiện sau: Được thành lập tại Singapore, có doanh thu hàng năm từ 5 triệu đô la trở xuống và chỉ phát sinh thu nhập chịu thuế 17%.

Biểu mẫu C-S (Lite) được giới thiệu vào năm 2020 và dành cho các công ty có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cho Biểu mẫu C-S và có doanh thu thấp hơn 200.000 đô la.

Các công ty không đáp ứng tất cả các điều kiện trên phải nộp Mẫu C thay thế. Mẫu này dài và dành cho các công ty lớn hơn, yêu cầu nhiều tài liệu đính kèm hơn và có nhiều trường hơn để nhập.

Nếu không nộp trước ngày đến hạn, IRAS sẽ phát hành Thông báo Đánh giá (NOA) dựa trên các ước tính về thu nhập của công ty bạn. Nếu công ty của bạn muốn phản bác NOA, bạn có thể đệ trình một Thông báo Phản đối (NOO) trong vòng hai tháng. Và ngay cả khi bạn đã nộp NOO, bạn vẫn phải trả thuế cho lần đánh giá nói trên trong vòng một tháng kể từ khi ban hành NOA. Nếu công ty vẫn không giải quyết được khoản thuế ước tính, IRAS sẽ đề nghị cộng gộp hành vi vi phạm với một khoản phí cấu thành từ 200 đô la đến 1.000 đô la. Và nếu công ty vẫn không thanh toán số tiền và khai thuế, giám đốc công ty có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt tối đa là 10.000 đô la, tối đa là 12 tháng tù hoặc cả hai.

Auth. Alice Mac