SMEs & Enterprises

MỨC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI SINGAPORE

18/02/2022
Layla
MỨC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI SINGAPORE

Trong hệ thống thuế tại Singapore, thuế thu nhập cá nhân là một nghĩa vụ cơ bản cần được nắm rõ và thực hiện đúng. Nhìn chung, Singapore áp dụng thuế thu nhập cá nhân theo mô hình lũy tiến đối với đối tượng cư trú với mức thuế từ 0% đến 22%.  Đối với cá nhân không cư trú, mức thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng riêng biệt cụ thể.

Thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng cư trú

Singapore áp dụng mô hình thuế TNCN lũy tiến, khởi điểm từ 2% áp dụng với mức TNCT trên 20.000 SGD, và cao nhất là 22% với mức TNCT trên 320.000 SGD. (so với Việt Nam là: 5% áp dụng cho TNCT trên 60 triệu VND, cao nhất là 35% cho TNCT trên 960 triệu VND). 

Từ năm YA 2024, Thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất sẽ được tăng từ 22% lên 24%. Thu nhập chịu thuế vượt quá 500.000 đô la đến 1 triệu đô la sẽ bị đánh thuế ở mức 23%, trong khi thu nhập vượt quá 1 triệu đô la sẽ bị đánh thuế ở mức 24 %; đều tăng so với mức hiện tại là 22%

Thu nhập chịu thuế (SGD) Mức thuế
20.000 đầu tiên 0%
10.000 tiếp theo (Trên 20.000 đến 30.000) 2%
10.000 tiếp theo (Trên 30.000 đến 40.000) 3,5%
40.000 tiếp theo (Trên 40.000 đến 80.000) 7%
40.000 tiếp theo (Trên 80.000 đến 120.000) 11,5%
40.000 tiếp theo (Trên 120.000 đến 160.000) 15%
40.000 tiếp theo (Trên 160.000 đến 200.000) 18%
40.000 tiếp theo (Trên 200.000 đến 240.000) 19%
40.000 tiếp theo (Trên 240.000 đến 280.000) 19,5%
40.000 tiếp theo (Trên 280.000 đến 320.000) 20%
Mức tiếp theo (Trên 320.000) 22%

Mức thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng không cư trú

Trong trường hợp bạn là đối tượng không cư trú, mức thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho thu nhập của bạn như sau: 

Thời gian có mặt tại Singapore Mức thuế
Không quá 60 ngày 0% trừ các trường hợp sau:
- Giám đốc (Directors), chuyên gia (Professionals) và người biểu diễn ( Public Entertainers) và
- Trường hợp di chuyển ra ngoài Singapore do yêu cầu từ công việc tại Singapore.
Từ 61 đến 182 ngày - 15% hoặc
- Thuế suất lũy tiến (0%-22%)
Áp dụng mức thuế cho ra khoản đóng thuế cao hơn

Kể từ năm đánh giá 2024, thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng không cư trú sẽ tăng từ 22% đến 24%.

Loại thu nhập Mức thuế khấu trừ tại nguồn (Withholding Tax Rate) năm tài chính 2017-2023 Mức thuế khấu trừ tại nguồn (Withholding tax rate) năm tài chính từ 2024 trở đi
1. Thù lao bao gồm phí giám đốc mà các giám đốc không cư trú nhận được 22% 24%
2. Thu nhập mà các chuyên gia không cư trú nhận được (ví dụ: chuyên gia tư vấn, đào tạo và huấn luyện viên) cho các dịch vụ được thực hiện tại Singapore 15% tổng thu nhập hoặc 22% thu nhập ròng 15% tổng thu nhập hoặc 24% thu nhập ròng
3. Lãi suất, hoa hồng, phí hoặc các khoản thanh toán khác liên quan đến bất kỳ khoản vay hoặc nợ nào Giảm 15% mức thuế khấu trừ tại nguồn (có điều kiện) hoặc 22% nếu không áp dụng giảm Giảm 15% mức thuế khấu trừ tại nguồn (có điều kiện) hoặc 24% nếu không áp dụng giảm

Auth. Alice Mac

Đọc thêm:

Cơ chế miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore

Thực trạng lạm dụng chương trình miễn thuế tại Singapore