Thành lập công ty nước ngoài

MỨC PHẠT CHO DOANH NGHIỆP SINGAPORE KHÔNG NỘP / NỘP TRỄ HẠN BÁO CÁO HÀNG NĂM

03/08/2022
Layla
MỨC PHẠT CHO DOANH NGHIỆP SINGAPORE KHÔNG NỘP / NỘP TRỄ HẠN BÁO CÁO HÀNG NĂM

Theo Đạo luật Công ty Singapore, mỗi công ty Singapore phải nộp một số báo cáo nhất định cho các cơ quan chính phủ có liên quan mỗi năm. Các yêu cầu tuân thủ hàng năm này là bắt buộc và bao gồm những điều sau:

 • Đại hội thường niên (ĐHCĐ)
 • Báo cáo lợi nhuận hàng năm (AR) 
 • Khai thuế hàng năm với IRAS

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cơ bản về những báo cáo phải nộp hàng năm và mức phạt nếu doanh nghiệp không nộp / nộp trễ hạn.

Tổ chức đại hội thường niên (AGM) và Nộp Báo cáo lợi nhuận hàng năm (AR) cho ACRA

Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) là cuộc họp bắt buộc hàng năm mà tất cả các công ty Singapore cần tổ chức để cập nhật cho các cổ đông về tình hình kinh doanh của công ty.

Sau khi tổ chức ĐHCĐ, công ty cần nộp báo cáo lợi nhuận hàng năm cho ACRA. Báo cáo lợi nhuận hàng năm là một biểu mẫu điện tử nộp cho ACRA và chứa các thông tin chi tiết quan trọng về công ty như tên của giám đốc, thư ký, các thành viên của công ty và ngày lập báo cáo tài chính của công ty. 

 • Nếu doanh nghiệp là công ty niêm yết, doanh nghiệp phải tổ chức ĐHCĐ trong vòng bốn tháng sau khi kết thúc năm tài chính của công ty và nộp báo cáo lợi nhuận hàng năm trong vòng năm tháng sau khi kết thúc năm tài chính của công ty. 
 • Nếu doanh nghiệp không phải là công ty niêm yết, doanh nghiệp phải tổ chức ĐHCĐ trong vòng sáu tháng sau khi kết thúc năm tài chính của công ty và nộp báo cáo lợi nhuận hàng năm trong vòng bảy tháng sau khi kết thúc năm tài chính của công ty bạn.

Nếu một công ty bất kỳ tại Singapore nộp trễ hoặc không nộp biên bản họp hội đồng thường niên (AGM) và Báo cáo lợi nhuận hàng năm (AR), ACRA sẽ cân nhắc các yếu tố và đưa ra mức phạt phù hợp. Ngoài ra, chính phủ được quyền mời giám đốc công ty đến làm việc nhằm mục đích giải quyết, xử lý các vi phạm của công ty. Các mức phạt mà ACRA đưa ra như sau:

 • Trước khi lệnh triệu tập công ty được đưa ra: ACRA được phép đề nghị công ty nộp mức phạt $300 cho mỗi vi phạm thay vì tiến hành truy tố.
 • Lệnh triệu tập công ty đã được đưa ra: ACRA được phép đề nghị công ty nộp tối thiểu $500 cho mỗi vi phạm thay vì tiến hành truy tố.
 • Lệnh bắt giữ được đưa ra: ACRA có thể truy tố các công ty và / hoặc giám đốc vi phạm nghĩa vụ theo luật định trước tòa nếu: 
  • Các công ty và / hoặc giám đốc không chấp nhận đề nghị nộp phạt; hoặc
  • Khi ACRA quyết định không đề nghị nộp phạt cho các vi phạm.

Nếu giám đốc và / hoặc công ty bị tòa án kết tội, họ có thể bị phạt tối đa 5.000 đô la cho mỗi lần buộc tội.

Khai thuế hàng năm với IRAS

Tờ khai thuế hàng năm bao gồm 2 hồ sơ:

 • Tờ khai ước tính thuế TNDN (ECI) phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của công ty
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu C/ Mẫu C-S/ Mẫu C-S Lite) phải được nộp trước ngày 30 tháng 11 đối với hồ sơ giấy hoặc trước ngày 15 tháng 12 đối với hồ sơ điện tử

Nếu nộp chậm hoặc không nộp tờ khai đúng hạn, IRAS có thể đưa ra Thông báo Đánh giá ước tính dựa trên thu nhập trong những năm qua của công ty bạn hoặc bất kỳ thông tin nào mà IRAS có thể có. IRAS có thể đưa ra các giả định trong việc ước tính bất kỳ khoản tăng thu nhập nào.

Nếu công ty của bạn nhận được Thông báo Đánh giá ước tính (NOA), bạn phải:

 • Nộp thuế ước tính trong vòng 1 tháng kể từ ngày có Thông báo đánh giá

Bạn phải trả khoản thuế ước tính ngay cả khi bạn có ý định phản đối việc đánh giá hoặc đang chờ kết quả của việc phản đối. Khoản phạt chậm thanh toán 5% sẽ được áp dụng đối với khoản thuế chưa thanh toán nếu không nhận được khoản thanh toán đầy đủ trước ngày đến hạn của NOA.

 • Nộp đơn phản đối nếu bạn không đồng ý với mức thuế ước tính

Bạn phải nộp đơn phản đối việc đánh giá trong vòng 2 tháng kể từ ngày có Thông báo Đánh giá.

Khi nộp đơn phản đối, bạn phải nộp Mẫu C-S / C, báo cáo tài chính và bản tính thuế. Nếu không, đánh giá ước tính sẽ không được sửa đổi.

Nếu tất cả các tài liệu được gửi, sự phản đối của bạn đối với đánh giá thuế ước tính sẽ được xem xét và số thuế đã nộp thừa sẽ được hoàn lại.

Nếu không nộp thuế ước tính kể từ ngày có Thông báo đánh giá, thay vì thực hiện các hành động truy tố, IRAS có thể cho phép công ty của bạn tránh bị truy tố bằng cách trả một khoản tiền phạt dưới $5000 dựa trên hồ sơ tuân thủ trong quá khứ của công ty. 

Công ty (hoặc giám đốc công ty) sẽ phải ra hầu tòa nếu công ty tiếp tục không nộp đủ khoản tiền thuế và tiền phạt cho IRAS.

Dù chính phủ Singapore có rất nhiều chính sách khuyến khích tinh thần khởi nghiệp như trợ cấp, ưu đãi thuế thu nhập,... nhưng một khi doanh nghiệp vi phạm pháp luật, nhất là luật thuế, Chính phủ sẽ xử phạt không khoan nhượng để đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp.

Auth. Alice Mac

share: