Thuế

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI LỖI KHAI THUẾ TẠI SINGAPORE

05/05/2022
Layla
HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI LỖI KHAI THUẾ TẠI SINGAPORE

Các công ty tại Singapore có thể phải đối mặt với các hình phạt khi có sai sót, thiếu sót và chênh lệch trong tờ khai thuế của họ.

IRAS sẽ thường xuyên kiểm tra các tờ khai thuế và áp dụng các hình phạt khi phát hiện có sai sót, thiếu sót và chênh lệch.

Người nộp thuế có thể sẽ phải đối mặt với những hậu quả sau tùy thuộc vào việc có bằng chứng cho thấy công ty có ý định trốn thuế hay không.

Công ty không có ý định trốn thuế

  • Phạt đến 200% số thuế phải nộp;

  • Phạt tiền lên đến $ 5.000; và / hoặc

  • Phạt tù lên đến 3 năm

Công ty có ý định trốn thuế

  • Phạt đến 400% số thuế phải nộp;

  • Phạt tiền lên đến 50.000 đô la; và / hoặc

  • Bị phạt tù lên đến 5 năm

Ngoài ra, đối với các trường hợp không có bằng chứng về bất kỳ ý định trốn thuế nào, IRAS sẽ quyết định hình phạt đối với các sai sót trong tờ khai thuế bằng cách xem xét liệu người nộp thuế có tuân thủ trách nhiệm thuế của họ hay không, hoặc nếu họ có lỗi do sơ suất và / hoặc lí do hợp lý.

Auth. Alice Mac

share: