SMEs & Enterprises

ĐIỀU KIỆN MIỄN KIỂM TOÁN CHO DOANH NGHIỆP TẠI SINGAPORE

24/12/2021
Layla
ĐIỀU KIỆN MIỄN KIỂM TOÁN CHO DOANH NGHIỆP TẠI SINGAPORE

Quy định về kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những điều gây khó chịu nhất đối với chủ doanh nghiệp. Vì vậy, đạo luật sửa đổi năm 2014 quy định về miễn kiểm toán báo cáo tài chính tại Singapore được đưa ra nhằm giảm nhẹ gánh nặng cho doanh nghiệp và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Nếu bạn đang có ý định bắt tay vào kinh doanh ở đây, bạn nên xem liệu mình có đủ điều kiện cho đặc quyền quan trọng này hay không.

 

 

Sơ đồ điều kiện miễn trừ kiểm toán

Một công ty đủ tiêu chuẩn là một công ty nhỏ không bắt buộc phải chỉ định một kiểm toán viên và phải kiểm toán các tài khoản của mình. Một công ty được coi là công ty nhỏ nếu đáp ứng ít nhất hai trong ba điều kiện sau:

  • Tổng doanh thu hàng năm của công ty không được vượt quá 10 triệu đô la Singapore;
  • Tổng tài sản của công ty cho đến cuối năm tài chính không được vượt quá 10 triệu đô la Singapore;
  • Số lượng nhân viên toàn thời gian vào cuối năm tài chính không được vượt quá 50 người.

 

Bên cạnh các công ty tư nhân, các công ty tập đoàn (công ty mẹ và công ty con) cũng có thể được miễn kiểm toán nếu họ đủ điều kiện là một nhóm nhỏ theo các tiêu chí được mô tả dưới đây.

  • Công ty phải đủ điều kiện là một công ty nhỏ; và
  • Toàn bộ nhóm phải là một "nhóm nhỏ” đủ điều kiện để được miễn kiểm toán.

 

Khi một công ty có được trạng thái “công ty nhỏ”, công ty đó tiếp tục được hưởng quyền lợi miễn kiểm toán trừ khi công ty bị loại. Công ty bị loại nếu công ty đó:

  • Ngừng hoạt động như một công ty tư nhân trong năm tài chính hoặc
  • Không đáp ứng các điều kiện đủ điều kiện của “công ty nhỏ” trong hai năm tài chính liền kề trước đó.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc miễn trừ kiểm toán cho công ty tại Singapore, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với JNT để được các chuyên gia tư vấn nha!

Auth. Alice Mac