SMEs & Enterprises

CÔNG TY DORMANT VÀ NGHĨA VỤ NỘP HỒ SƠ CỦA HỌ TẠI SINGAPORE

09/08/2022
Layla
CÔNG TY DORMANT VÀ NGHĨA VỤ NỘP HỒ SƠ CỦA HỌ TẠI SINGAPORE

Công ty Dormant là gì?

Một công ty ở trạng thái Dormant (trạng thái không hoạt động) thường là một công ty không tham gia vào hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh đó có thể bao gồm mua hoặc bán hàng hóa, trả cổ tức hoặc nhận thu nhập.

Một doanh nghiệp có thể cân nhắc để công ty của họ trở thành Dormant nếu, ví dụ, họ quyết định tạm dừng giao dịch và tiếp tục hoạt động sau khi sẵn sàng - vì Dormant chỉ là trạng thái tạm thời.

Là chủ sở hữu doanh nghiệp, bạn nên lưu ý rằng cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) và Cơ quan quản lý doanh thu nội địa (IRAS) có cách định nghĩa khác nhau về một công ty Dormant. Những điểm khác biệt này rất đáng chú ý vì chúng ảnh hưởng đến nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc nộp tờ khai hàng năm cho ACRA và bản khai thuế cho IRAS.

Định nghĩa của ACRA về một công ty Dormant

Định nghĩa của ACRA về công ty Dormant quy định rằng công ty là một công ty Dormant trong khoảng thời gian mà không có giao dịch kế toán nào xảy ra.

Giao dịch phát sinh Các giao dịch mang lại doanh thu hoặc phát sinh chi phí, như
- Bán hàng hóa đến khách hàng
- Mua tài sản từ nhà cung cấpBán tài sản (ví dụ: đất đai, máy móc) cho một bên thứ ba
- Chia cổ tức cho cổ đông
- Vay vốn
- Người đăng ký  Điều lệ công ty nhận cổ phần từ công ty
- Công ty bổ nhiệm thư ký
- Công ty bổ nhiệm kiểm toán viên
- Duy trì địa chỉ đã đăng ký
- Việc lưu giữ sổ sách và sổ đăng ký
- Việc thanh toán bất kỳ khoản phí nào (bao gồm bất kỳ khoản tiền phạt hoặc lãi suất chậm thanh toán) phải trả theo bất kỳ văn bản luật nào.
Kết luận => Công ty không phải Dormant => Công ty vẫn được tính là Dormant

Định nghĩa của IRAS về một công ty Dormant

IRAS định nghĩa một công ty Dormant là một công ty không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và không nhận được bất kỳ khoản thu nhập nào trong khoảng thời gian 12 tháng.

Ví dụ: nếu một công ty không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và không nhận được thu nhập nào vào năm 2022, IRAS sẽ xác định nó là một công ty Dormant trong Năm Đánh giá (YA) 2023.

Các nghĩa vụ và miễn trừ theo quy định đối với các công ty Dormant

 1. Các nghĩa vụ kiểm toán theo luật định và báo cáo tài chính theo ACRA

Một công ty Dormant được miễn các yêu cầu kiểm toán theo luật định.

Đối với yêu cầu lập báo cáo tài chính, công ty Dormant chưa niêm yết (không phải là công ty con của công ty niêm yết) được miễn lập báo cáo tài chính nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Công ty hoàn thành cuộc kiểm tra tài sản đáng kể 
 • Công ty là công ty Dormant kể từ khi thành lập hoặc kể từ khi kết thúc năm tài chính trước
 • Các giám đốc của công ty đã nộp một thông báo cho ACRA nói rằng công ty đã không hoạt động trong khoảng thời gian liên quan

Việc kiểm tra tài sản đáng kể được thỏa mãn nếu tổng tài sản của công ty tại bất kỳ thời điểm nào trong năm tài chính trước đó (hoặc nếu công ty là công ty mẹ, thì tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn) không vượt quá 500.000 đô la Singapore.

Tuyên bố ngừng hoạt động của giám đốc phải nêu rõ những điều sau:

 • Công ty đã không hoạt động kể từ khi thành lập hoặc kể từ khi kết thúc năm tài chính trước
 • Không có thông báo nào được nhận theo mục 201A (3) của CA liên quan đến năm tài chính
 • Kế toán của công ty và các hồ sơ khác đã được lưu giữ theo mục 199 của CA.

Xin lưu ý rằng bạn vẫn phải chuẩn bị báo cáo tài chính nếu công ty dormant của bạn là:

 • Một công ty niêm yết
 • Một công ty con của một công ty niêm yết không hoạt động
 • Một công ty chưa niêm yết không đáp ứng kiểm tra tài sản đáng kể

 1. Nộp tờ khai lợi nhuận hàng năm cho ACRA

Các công ty Dormant được yêu cầu phải nộp tờ khai lợi nhuận hàng năm với ACRA. Giám đốc, thư ký công ty hoặc người đại diện đã đăng ký có thể nộp tờ khai này. 

Lợi nhuận hàng năm là một biểu mẫu điện tử chứa các thông tin chi tiết quan trọng về công ty như chi tiết cổ phần, tên của các cán bộ công ty và báo cáo tài chính.

Ngoài ra, một công ty Dormant có thể nộp tờ khai lợi nhuận hàng năm được đơn giản hóa trên cổng BizFile +. Tờ khai hàng năm được đơn giản hóa bao gồm biểu mẫu khai lợi nhuận hàng năm nhưng hầu hết thông tin đã được điền trước.

Một công Dormant có thể nộp bản khai lợi nhuận hàng năm đơn giản hóa nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Công ty đã tuyên bố mình là một "công ty tư nhân Dormant có liên quan" trong báo cáo hàng năm trước đó
 • Công ty không lập báo cáo tài chính đã được kiểm toán
 • Công ty không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính với ACRA
 • Công ty không thay đổi bất kỳ thông tin nào đã nộp trước đó cho ACRA

“Công ty tư nhân Dormant có liên quan” là một công ty Dormant không được niêm yết và không phải là công ty con của một công ty đã niêm yết. Tài sản của một công ty như vậy cũng không được vượt quá 500.000 đô la Singapore.

Nếu công ty Dormant của bạn không được niêm yết, lợi nhuận hàng năm của công ty phải được nộp trong vòng 7 tháng sau năm tài chính. Nếu công ty Dormant của bạn được niêm yết, tờ khai lợi nhuận hàng năm của công ty phải được nộp 5 tháng sau năm tài chính.

 1. Nộp tờ khai thuế với IRAS

Trừ khi công ty Dormant của bạn đã được miễn trừ thuế, công ty phải Nộp tờ khai thuế doanh nghiệp trong Mẫu C-S / C cho Công ty Dormant qua Cổng thông tin myTax.

 1. Xin miễn yêu cầu khai thuế

Giám đốc, thư ký công ty hoặc “Người phê duyệt” thuộc CorpPass có thể xin từ bỏ nghĩa vụ khai thuế của công ty Dormant nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:

 • Công ty đã nộp Mẫu C-S / Mẫu C của mình, về thông tin liên quan đến các hoạt động trước đây của công ty, chẳng hạn như doanh thu của công ty, lợi nhuận gộp, các giao dịch mua, thù lao của giám đốc, v.v., báo cáo tài chính và tính toán thuế cho đến ngày ngừng hoạt động kinh doanh
 • Công ty không sở hữu bất kỳ khoản đầu tư nào (ví dụ: bất động sản, tiền gửi cố định) hoặc có được bất kỳ khoản thu nhập nào từ các khoản đầu tư mà nó sở hữu
 • Công ty đã được hủy đăng ký Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) trước khi nộp đơn xin miễn trừ nếu trước đó công ty đã đăng ký GST
 • Công ty không được có ý định bắt đầu kinh doanh trong vòng 2 năm tới.

Đơn xin miễn yêu cầu khai thuế có thể được nộp bất cứ lúc nào thông qua Cổng thông tin myTax.

Bạn sẽ nhận được kết quả của đơn đăng ký tại địa chỉ đã đăng ký của công ty trong vòng 2 tháng nếu được gửi trực tuyến.

Khi công ty của bạn đã được cấp miễn trừ, bạn sẽ không cần phải gửi mẫu đơn xin miễn trừ hàng năm cho IRAS.

IRAS cũng sẽ không phát hành Mẫu C hoặc Mẫu C-S sau khi sự từ bỏ đã được chấp thuận. Việc từ bỏ sẽ chỉ chấm dứt khi công ty của bạn hoạt động kinh doanh trở lại.

Công ty cần thực hiện những bước nào khi hoạt động trở lại?

Sau khi công ty Dormant của bạn bắt đầu kinh doanh hoặc bắt đầu nhận được thu nhập, bạn sẽ phải thông báo cho IRAS về việc tiếp tục hoạt động kinh doanh trong vòng 1 tháng kể từ ngày bắt đầu kinh doanh. Việc này được thực hiện bằng cách gửi email cho IRAS các chi tiết sau để yêu cầu khai thuế thu nhập:

Tiêu đề chủ đề: “Đề xuất kinh doanh và yêu cầu Khai thuế Thu nhập Doanh nghiệp”

Tên và Số thực thể duy nhất (UEN) của công ty

Ngày bắt đầu kinh doanh trở lại dd / mm / yyyy

Ngày nhận các nguồn thu nhập khác, ví dụ: lãi suất, cổ tức, tiền thuê, v.v. (nếu có) ở định dạng dd / mm / yyyy

Hoạt động chính mới và ngày có hiệu lực thay đổi ở định dạng dd / mm / yyyy, cùng với bản sao hồ sơ kinh doanh thể hiện hoạt động chính của công ty

Đóng cửa công ty Dormant

Nếu bạn muốn đóng cửa một công ty Dormant, có 2 lựa chọn có sẵn:

 1. Làm thủ tục phá sản/thanh lý công ty
 2. Đóng cửa  công ty khỏi danh sách đăng ký công ty

Việc lựa chọn làm thủ tục phá sản/thanh lý công ty là sự lựa chọn tốn kém hơn vì công ty sẽ cần tính đến thù lao của người thanh lý. Tuy nhiên, nếu công ty của bạn mất khả năng thanh toán, việc phá sản là sự lựa chọn duy nhất.

Mặt khác, nếu bạn là giám đốc và muốn đóng cửa công ty của mình, bạn nên chắc chắn rằng các vấn đề sau đã được giải quyết với IRAS trước khi gửi đơn xin bãi nhiệm lên ACRA:

 • Tờ khai thuế thu nhập của công ty được nộp cho đến ngày ngừng kinh doanh
 • Tất cả các vấn đề về thuế còn tồn đọng đã được giải quyết với IRAS (ví dụ: tất cả các truy vấn do IRAS đưa ra đã được giải đáp và tất cả các đánh giá thuế đã được hoàn thiện và thanh toán)
 • GST đã bị hủy đăng ký và không có vấn đề GST nào còn tồn đọng.

Sau đó, giám đốc, thư ký hoặc đại diện nộp hồ sơ đã đăng ký của công ty Dormant có thể nộp đơn lên ACRA thông qua BizFile + để đóng cửa công ty nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

 • Công ty đã không kinh doanh kể từ khi thành lập hoặc đã ngừng kinh doanh
 • Công ty không có khoản nợ chưa thanh toán nào đối với IRAS hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác
 • Không có khoản phí đăng ký thành lập doanh nghiệp chưa thanh toán nào
 • Công ty không tham gia vào bất kỳ thủ tục pháp lý nào (trong hoặc ngoài Singapore)
 • Công ty không phải chịu bất kỳ hành động pháp lý đang diễn ra hoặc đang chờ xử lý hoặc thủ tục kỷ luật
 • Công ty không có tài sản và nợ hiện có tại thời điểm nộp đơn và không có tài sản và nợ có thể phát sinh trong tương lai
 • Tất cả hoặc đa số (các) giám đốc ủy quyền cho người nộp đơn thay mặt công ty gửi đơn xin bãi chức.

Quá trình đóng cửa công ty sẽ mất ít nhất 4 tháng để hoàn thành.

Auth. Alice Mac