Thương hiệu

CÓ HAY KHÔNG VIỆC CUNG CẤP THÊM THÔNG TIN KHI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐANG ĐƯỢC THẨM ĐỊNH

30/04/2022
Layla
CÓ HAY KHÔNG VIỆC CUNG CẤP THÊM THÔNG TIN KHI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐANG ĐƯỢC THẨM ĐỊNH

Khi đã submit đơn đăng ký xong xuôi không có nghĩa nhãn hiệu của bạn tự động được bảo hộ. Khoảng từ 3-4 tháng, bạn cần cập nhật trạng thái đơn đăng ký của mình đang được thẩm định ở giai đoạn nào và có yêu cầu gì từ USPTO hay không.

 

 

 

https://tsdr.uspto.gov/
Nhập serial number của bạn và click “Status” để cập nhật trạng thái đơn đăng ký.

Tổng quan yêu cầu cơ bản khi đơn đăng ký nhãn hiệu đang được thẩm định

A- Sau khi JNT thu thập đầy đủ thông tin sẽ tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn tới USPTO

B- Nếu đơn đăng ký đáp ứng, tức không bị yêu cầu hay cần chứng minh thêm, chuyên viên sẽ chấp thuận nhãn hiệu để xuất bản trên Official Gazette (OG) - một ấn phẩm trực tuyến hàng tuần, thông báo cho công chúng rằng USPTO có kế hoạch cấp đăng ký.

Nhãn hiệu được xuất bản trên OG và nằm ở đây khoảng 30 ngày cho bất kỳ sự phản đối nào. Trong khoảng thời gian này, nếu bất kỳ ai phản đối việc đăng ký nhãn hiệu của bạn, họ có thể gửi thư phản đối tới Hội đồng xét xử và kháng nghị về nhãn hiệu. Sẽ không có hành động hay quyết định nào được tiến hành cho đến khi sự phản đối được giải quyết.

C- Ngược lại, nếu chuyên viên nhận thấy đơn đăng ký của bạn chưa đáp ứng với thông tin họ nhận được về nhãn hiệu tại thời điểm tiếp nhận đơn. USPTO sẽ tiến hành gửi thư được hiểu là “office action”, yêu cầu bạn cung cấp đúng đủ và chứng minh các thông tin theo yêu cầu trong khoảng thời gian nhất định.

Thông thường các yêu cầu mà USPTO cần bạn chứng minh là gì?

Còn tùy thuộc nhãn hiệu của bạn đã được sử dụng trong thương mại tại Mỹ hay chưa, USPTO sẽ có những yêu cầu cơ bản như sau:

- Sau khoảng 3-4 tháng kể từ lúc submit đơn đăng ký, chuyên viên sẽ tiếp nhận và kiểm tra đơn của bạn. Nếu có dấu hiệu bị từ chối hoặc các yêu cầu chứng minh về nhãn hiệu, USPTO sẽ gửi một lá thư (Office Action) nêu rõ những từ chối / yêu cầu. Bạn sẽ phải gửi phản hồi giải quyết thư từ chối/ yêu cầu đó trong vòng 6 tháng kể từ ngày thư được ban hành

- Một thông báo NOA (Notice of Allowance) là bước đầu thể hiện nhãn hiệu của bạn được chấp thuận, sau khi chuyên viên nhận thấy nhãn hiệu của bạn phù hợp cho việc đăng ký và bạn sẽ cần tuyên bố việc sử dụng nhãn hiệu bằng cách nộp SOU (Statement of Use). Bạn cần nộp SOU và (các) khoản phí bắt buộc trong vòng 6 tháng kể từ ngày USPTO ban hành NOA để tránh đơn bị abandoned. Lưu ý rằng bạn không thể rút SOU, tuy nhiên có thể gia hạn thêm thời gian để khắc phục những thiếu sót trong SOU (thời gian gia hạn là 6 tháng và bạn có 5 lần để yêu cầu gia hạn)

- USPTO ban hành thư lần cuối (Final - Office action). Nếu nhận thấy phản hồi của người nộp đơn trong SOU chưa phù hợp, chuyên viên sẽ gửi thư “lần cuối” để yêu cầu "lần cuối" cho việc phản hồi SOU. Người nộp đơn có thể phản hồi lại bằng cách (1) tuân thủ các yêu cầu đưa ra hoặc (2) khiếu nại lên Hội đồng xét xử và kháng nghị về nhãn hiệu.

Để có thể đáp ứng hầu hết cơ bản các yêu cầu của USPTO trong quá trình thẩm định đơn, bạn chỉ cần cho JNT biết hiện nhãn hiệu của bạn…

  1. Đã từng sử dụng trong thương mại tại mỹ - Actual use; hay
  2. Dự định sử dụng trong thương mại tại mỹ - Intent to use.

Auth. Thu Phương

Tham khảo bài viết:

https://vi.jnt.asia/thuong-hieu/actual-use-va-intent-to-use-quan-trong-the-nao-khi-dang-ky-trademark/