SMEs & Enterprises

CƠ CHẾ MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI SINGAPORE

03/01/2022
Layla
CƠ CHẾ MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI SINGAPORE

Trong các loại thuế tại Singapore, bên cạnh thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế được quan tâm nhiều nhất hiện nay. 

Tại Singapore, mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 17%, áp dụng cho cả doanh nghiệp nội địa lẫn doanh nghiệp nước ngoài. Trên thực tế, các khoản thuế thu nhập mà một doanh nghiệp phải đóng tại nước này là ít hơn nhiều so với mức 17%. Nguyên nhân là do tại Singapore, các công ty có thể vận dụng phong phú các chương trình và cơ chế ưu đãi để giảm bớt thuế thu nhập một cách hợp pháp.

Trong số đó, doanh nghiệp thường áp dụng 2 chương trình tiêu biểu sau đây:

1. Chương trình miễn thuế cho các công ty mới được thành lập

Theo chương trình này, các công ty mới đủ điều kiện sẽ được miễn thuế sau đây cho ba năm tính thuế liên tiếp đầu tiên. Việc miễn thuế cho các công ty đủ điều kiện trong 3 năm tính thuế liên tiếp đầu tiên như sau (áp dụng từ năm 2020 trở đi):

 • Miễn 75% đối với 100.000 SGD đầu tiên của thu nhập tính thuế; và
 • Miễn thêm 50% cho 100.000 SGD thu nhập tính thuế tiếp theo.

 

Thu nhập chịu thuế ($) Mức thuế suất thực tế
0-100.000 4,25%
100.001-200.000 8,5%
Trên 200.000 17%

Công ty bạn sẽ có đủ điều kiện cho chương trình này nếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:

 • Công ty được thành lập tại Singapore
 • Là cư dân thuế (tax resident) của Singapore đối với năm tính thuế đó
 • Công ty có tổng vốn cổ phần được nắm giữ trực tiếp bởi không quá 20 cổ đông trong suốt thời kỳ cơ sở cho năm tính thuế đó, trong đó:
  • Tất cả các cổ đông là cá nhân
  • Có ít nhất 1 cổ đông là cá nhân nắm giữ ít nhất 10% số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty

Ngoài ra, các công ty hoạt động trong ngành nghề đầu tư (Investment Holding) hoặc các công ty bán buôn và đầu tư tiến triển bất động sản không được tham gia hưởng lợi từ chương trình này.

Để yêu cầu được miễn thuế, bạn cần hoàn thành các phần liên quan của hồ sơ Thu nhập tính phí ước tính (ECI) và các tờ khai thuế TNDN (Mẫu C-S / Mẫu C-S (Lite) / Mẫu C)

2. Chương trình miễn thuế một phần cho các công ty (PTE)

Tất cả các công ty đều đủ điều kiện để được miễn thuế một phần (PTE), trừ khi họ đang yêu cầu miễn thuế cho các công ty mới thành lập. 

Với chương trình PTE, những công ty đủ điều kiện sẽ được hưởng lợi ích sau:

 • Miễn 75% đối với $ 10.000 đầu tiên của thu nhập tính thuế;
 • Miễn 50% cho $ 190,000 tiếp theo của thu nhập tính thuế.

 

Thu nhập chịu thuế Mức thuế suất thực tế
0-10.000 4,25%
10.001-200.000 8,5%
Trên 200.000 17%

Auth. Alice Mac