Tuyển Dụng

JNT Asia > Tuyển Dụng

Gia nhập đội ngũ nhân sự chất lượng của JNT Consultancy & Services.

Customer Success Executive

Thứ Năm Tháng Tư 13, 2023

Creative Content Executive (Part-time)

Thứ Hai Tháng Ba 27, 2023

Business Development Executive

Thứ Hai Tháng Ba 27, 2023

Marketing Executive

Thứ Năm Tháng Ba 23, 2023

International Accountant

Thứ Bảy Tháng Mười 1, 2022

Senior Finance Executive

Thứ Tư Tháng Sáu 1, 2022

Office Assistant

Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

Gia nhập đội ngũ JNT Consultancy & Services

Đối với JNT Consultancy & Services, nhân sự. là tài sản quý giá nhất của tổ chức. 

Chuyên nghiệp

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, giải quyết các bài toán kinh doanh thiết thực, giá trị cao

Toàn cầu

Cơ hội phát triển trong môi trường đa quốc gia, gây dựng mạng lưới kinh doanh với các đối tác và khách hàng nước ngoài

Văn hoá

Văn hoá lấy con người là trung tâm. Môi trường dân chủ.

Bạn cần hỗ trợ?