Trừ khi bạn sống trong rừng hoặc đâu đó hẻo lánh hoang vu vài năm qua, rất có thể bạn đã nghe đến các thuật ngữ NFT, mã thông báo bảo mật (security token) và mã thông báo tiện ích…