JNT Consultancy & Services vinh dự là đơn vị hỗ trợ Nami Exchange về mặt pháp lý trong việc xin cấp phép hoạt động sàn giao dịch tài sản số tại Cộng Hòa Litva. Việc có giấy phép của Châu…