Singapore nổi tiếng bởi sức hút với các nhà đầu tư, chương trình bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tối ưu, chính sách thuế doanh nghiệp hấp dẫn, vị trí địa lý gần với các thị trường lớn nhất…